Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR

1.1- SATICI
Ünvanı :Mehlika Sema Partal
Telefon : +90 543 3306004
E-mail : [email protected]
Adres: Balabanağa Mh. Büyükreşitpaşa Cad. Kaya İşhanı No:28 Laleli/ İstanbul

1.2 -ALICI
Adı/soyadı/Ünvanı :İlgili Kişi
Adresi : İlgili Adres
Telefon : İlgili Telefon
E-mail :İlgili E-Mail

MADDE 2- KONU
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.astralbaby.com.tr alan adlı web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, tüm bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.astralbaby.com.tr sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN
İş bu kısımda Sözleşme konusu ürün/hizmetin çeşidi, adedi, markası, modeli, rengi, satış fiyat ve teslimata ilişkin temel özellikleri açıklanmaktadır.

Ürün Adı , kodu :İlgili adet
Toplam Satış Bedeli : İlgili -TL
Ödeme Şekli ve Planı : Kredi Kartı/Banka Havalesi (EFT)
Teslim Edilecek Kişi : İlgili Kişi
Telefon numarası : İlgili telefon
Teslim Edilecek Adres : İlgili Adres
Fatura Edilecek Kişi/Kurum : İlgili Kurum
Fatura Adresi :İlgili Fatura Adresi
Vergi Dairesi : İlgili
Vergi Sicil Numarası :İlgili
Kargo Ücreti :İlgili tutar-TL

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER
4.1- ALICI, SATICI ‘ya ait www.astralbaby.com.tr alan adlı internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde Ön Bilgilendirme Formu içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.5- Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının herhangi bir sebepten ötürü bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu hallerde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

4.6- Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa ALICI’ya aittir. SATICI, websitesi’nde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları SATICI’ya ait olacaktır.

Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin satıcının hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Satıcı, malı/hizmeti, siparişinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ALICI’ya iletilmek üzere kargo firmasına teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar.

4.7- ALICI, satın aldığı ürünün ayıplı olması halinde ilgili ürünün değişimi için ürünü SATICI’ya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

4.8- İşbu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp SATICI’ya e-posta yolu ile ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.

MADDE 5- CAYMA HAKKI
ALICI, sözleşme konusu ürürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde cayma hakkına sahiptir.
Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

Bu hakkın kullanılması halinde, ALICI’ya veya 3.kişiye teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur, ayrıca zarar görmemiş haldeki ürün kutusu, kullanma kılavuzları, aksesuarlar, varsa bahse konu ürün ile birlikte verilen hediyeler de SATICI’ya ulaştırılmalıdır.Tüm belgele ve ürünlerin SATICI’ya ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise iade talebi kabul edilemez.

Alıcı iade edeceği malı Satıcı’ya Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderdiği iade kargo bedeli Alıcı’ya aittir. Alıcı’nın iade edeceği malı Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir.

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
Aşağıdaki ürünlerin iade edilebilmesi, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış ve denenmemiş olması şartına bağlıdır.
Her türlü Kozmetik Ürün
İç Giyim Ürünleri
Her Türlü Kişisel Bakım Ürünü
Her türlü yazılım ve programlar
DVD, VCD, CD ve kasetler
Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b)

MADDE 7- GENEL HÜKÜMLER
7.1- 18 yaşından küçük kişiler SATICI’dan alış-veriş yapamaz.
7.2- Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir

MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI
Ünvanı :Mehlika Sema Partal
Telefon : +90 543 3306004
E-mail : [email protected]
Adres: Balabanağa Mh. Büyükreşitpaşa Cad. Kaya İşhanı No:28 Laleli/ İstanbul
ALICI
Adı/soyadı/Ünvanı :İlgili Kişi
Adresi : İlgili Adres
Telefon : İlgili Telefon
E-mail :İlgili E-Mail